Grondwerk

Bij grondwerk kunt u denken aan het uitgraven van een complete woning of loods, maar ook een kleine aanbouw behoort tot de mogelijkheden.

Soms is de vaste grondslag (het vaste zoals aannemers dit noemen) niet diep, soms wel. In zo’n geval kunt u voor grondverbetering kiezen dit houd in dat de grond wordt uitgegraven tot vaste bodem, en vervolgens wordt in lagen vulzand danwel brekerszand aangebracht & verdicht middels een zware trilplaat.

Ook is het boren van stiepen een mogelijkheid, hierbij wordt eerst tot een bepaalde diepte ontgraven & vervolgens worden er met de graafmachine stiepen geboord, welke volgestort worden met beton.

Of het uitgraven van uw vijver, het uitgraven van uw inrit en deze vervolgens weer met gebroken puin verharden, en vervolgens vulzand aanbrengen zodat hierop bestraat kan worden.

Indien gewenst kunnen wij het gehele traject voor u verzorgen.

SGS Winschoten